Търсите стажантска програма?

411 Маркетинг, съвместно с МОН, осигурява 240 часа практиктическо обучение по проект "Студентски практики - Фаза 1"

Информация

Професионални направления: 
  • Информатика и компютърни науки
  • Комуникационна и компютърна техника
  • Транспорт корабоплаване и авиация
SEO Specialist
Data Entry Specialist

Професионални направления: 
  • Информатика и компютърни науки
  • Комуникационна и компютърна техника
  • Икономика
SEO Specialist
Data Entry Operator