Политика за поверителност - 411 Marketing

Политика за поверителност

 

Да опазим личните Ви данни е от решаващо значение за нас. Затова съставихме тази Политика, чиято крайна цел е да разберете как ние събираме използваме, предоставяме и разкриваме лични данни. По-долу може да прочетете основните положения на нашата политика за поверителност.

  • Преди или по време на събирането на лични данни, ние определяме целите за които се събира тази информация.
  • Ще съберем и използваме лични данни изключително за да постигнем целите, които сме поставили, както и за други добри цели, освен ако не получим съгласието на засегнатото лице, както се изисква по закон.
  • Ще задържим личните ви данни само за срока от време, който е необходим за постигането на тези цели.
  • Ще събираме лични данни със законни и разумни средства – и когато е удачно, със знанието или съгласието на засегнатото лице.
  • Личните данни трябва да са важни за целите за които ще се използват и в степента значима за тези цели, те трябва да са точни, пълни и актуални.
  • Ще пазим личните данни чрез охранителни щитове от инциденти или кражба, както и от неодобрен достъп, изтичане, копиране, употреба или промяна.
  • Навременно ще уведомяваме клиентите, които имат достъп до нашите политики и процедури, за предоставянето и управлението на личните им данни.

При ръководенето на нашата фирма, поставяме голямо ударение на това да се придържаме към тези стандарти с конкретната крайна цел гарантирането на това поверителността на личните данни да е винаги поддържана и опазена.