ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ – Счетоводен отдел

Тази обява е подходяща за завършилите средно и висше образование, които нямат трудов стаж!

Във връзка с административен договор за изпълнение на проект BGО5М90P001-1.003-2202 с наименование: “Нови устойчиви работни места в “411 Маркетинг” ЕООД”, по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, “411 Маркетинг” ЕООД обявява работно място, за което ще се извърши процедура за подбор на персонал за работа във фирмата:

ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ, код НКПД 41321001 – 25 лица в целевата група на възраст до 29 г. включително.

Изисквания към кандидатите:
*Образование: Висше или средно специално икономическо или счетоводно образование
*Компютърна грамотност
*Английски език – писмено и говоримо

Основни задачи и отговорности:
*Въвежда данни и проверява информация;
*Изготвя справки при необходимост;
*Изпраща документи до клиентите.

Срок на заетост по проекта: 12 месеца
Работно време: 8 часа

Лицата, които ще бъдат назначени, следва да отговарят на целевата група предвидена в проекта:
*Да са безработни лица към момента на кандидатстване;
*Да са на възраст до 29 години включително;
*Да не са активни студенти.

С одобрените кандидати ще бъде сключен трудов договор в съответствие с изискванията на Кодекса на труда.

Документите на кандидатите ще бъдат разглеждани при спазване на изискванията за конфиденциалност на личните данни. Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени за дата и час за провеждане на интервю.

BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обявата е валидна до: 30.04.2018

Кандидатствайте по тази обява!


Качете своето CV в PDF формат. Максимален размер на файла: 5 MB (задължително)


« Обратно към всички обяви