411 Маркетинг подписа договор по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

На 01.02.2021 г. 411 Маркетинг ЕООД стартира изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1317-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Чрез проекта се цели осигуряването на оперативен капитал за компанията за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID 19. Общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране. Крайната дата на изпълнение на проекта е 01.05.2021 г.

Подкрепата се предоставя по процедура BG16RFOP0022.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.


Международна група студенти усвоява SEO в 411 Маркетинг

Студенти на ВСУ от специалност International Business започнаха своята подготовка по Дигитален маркетинг и SEO /оптимизация на търсещи машини/ в тренинг центъра на 411 Маркетинг.

Младежите от САЩ, Русия, Украйна, България и Турция се обучават по съвместна програма с две дипломи на ВСУ “Черноризец Храбър” и “ Норвежкото бизнес училище” – Осло. Студентите изучават “Международен бизнес” и “Digital Economy” като подготовката по дигитален маркетинг е в рамките на партньорство между компанията и ВСУ.

Учебната практика акцентират върху приложими в реалната бизнес среда теми. Студентите ще работят по конкретна задача – оптимизация на сайт, с използване на реален хостинг. Обучението се реализира в рамките на 411 Academy – образователен проект, ориентиран към обучение на студенти в областта на дигиталния маркетинг, SEO и уеб разработка.

411 Маркетинг и ВСУ имат установени традиции в съвместна подготовка на студенти, включително и международни. Миналата година обучение в компанията преминаха младежи от Казахстан и Киргизстан, които получиха Сертификати за SEO (оптимизация на търсещите машини) специалисти.

Фирмата открива своя първи офис във Варна през 2009 г., като първоначално са наети четирима човека. 10 години по-късно компанията разполага с два офиса, които осигуряват заетост на над 250 млади специалисти, които са избрали професионална реализация в областта на дигиталния маркетинг, уеб-разработката, оптимизация на търсещи машини. 411 Маркетинг е част от международната група 411 Locals, специализирана в изработка на сайтове и тяхната оптимизация, предназначени за малки и средни бизнеси. 411 Locals е класирана в ТОП 10 на SEO компаниите в САЩ.

411 Маркетинг участва в подготовката на студенти на ИУ – Варна

411 Маркетинг и факултет “Информатика“ към Икономически Университет – Варна започнаха съвместно обучение на студенти от ОКС „Магистър“, специалности „Мобилни и уеб технологии“ и „Информационен мениджмънт в бизнеса“.

В часовете се преподават приложими в практиката WEB технологии, инструменти за разработка на сайтове, техническа оптимизация, които се изучават по дисциплините “Оптимизация за търсещи машини” /SEO/ и “Технологии в дигиталния маркетинг”.

“Възможността да бъдем част от практическата подготовка на студентите е отлична възможност да предадем натрупаните през годините знания и умения. Дигиталният маркетинг и информационните системи е основа, на която следва да стъпим, за да развием потенциала на младите таланти. 411 Маркетинг е сред лидерите нa SEO компаниите в САЩ, което се дължи на отличната подготовка на нашите служители и използването на иновации в областта на дигиталния маркетинг“, каза Милен Сотиров, Тренинг мениджър на 411 Маркетинг, водещ лекциите и упражненията за студентите по програмата.

Компанията се стреми към дългосрочно партньорство с УИ – Варна в областта на образованието и подготовката на студенти.Студентите от IT Master class гостуваха на 411 Маркетинг, като се запознаха с дейността на компанията, привлекателните условия на труд, конкурентно заплащане, гъвкаво работно време и социални придобивки. Двете партньорски организации реализираха съвместен проект за стаж на студенти, в който се включиха 25 възпитаници на университета. След стажа повечето от тях започнаха работа в 411 Маркетинг.

Компанията отваря първия си офис във Варна през 2009 г., като първоначално са наети четирима човека. 10 години по-късно компанията разполага с два офиса, които осигуряват заетост на над 250 млади специалисти, избрали професионална реализация в областта на дигиталния маркетинг, уеб-разработката, оптимизация на търсещи машини. Компанията е част от международната група 411 Locals, специализирана в изработка на сайтове и тяхната оптимизация, предназначени за малки и средни бизнеси. 411 Locals е класирана в ТОП 10 на SEO компаниите в САЩ.

411 Маркетинг продължава проекта за обучение на студенти от ВВМУ

Нов цикъл от лекции и упражнения за студенти от ВВМУ “Никола Й. Вапцаров” започва 411 Маркетинг. Обучението в областта на дигиталния маркетинг се реализира в рамките на дисциплина Oптимизиране за търсещи машини в Internet (SEO), с продължителност 45 учебни часа.

“Подготовката включва занятия в областта на дигиталния маркетинг, уеб-разработката, оптимизация на търсещи машини. Преподават се последните новости и тенденции в тази област”, коментира г-н Милен Сотиров, който е тренинг мениджър в 411 Маркетинг и хоноруван преподавател във ВВМУ.

Обучението е предназначено за студенти първи курс от специалност “Информационни и комуникационни технологии”.

Инициативата е продължение на проект между компанията и ВВМУ. Проектът предвижда съвместна подготовка на студенти в областта на дигиталния маркетинг. Сътрудничеството стартира през 2017 г. с пилотно обучение на 46 студенти, които участваха в курс по “Дигитален маркетинг и оптимизация на търсещите машини (SEO)”, подготвен в тренинг академията на компанията – 411 Academy.

Година по-късно курсът прерастна в учебна дисциплина, като вече се преподава на студенти първи курс от специалността “Информационни и комуникационни технологии”.

В качеството си на партньор на ВВМУ, компанията участва в честването на 45-годишнината от създаване на катедра “Информационни технологии” във ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”. Тогава 32 възпитаници на висшето училище получиха сертификат от 411 Маркетинг за успешно завършване на обучение по Дигитален маркетинг, WEB, HTML и SEO /оптимизация на търсещи машини/.

411 Маркетинг отваря първия си офис във Варна през 2009 г., като първоначално са наети четирима човека. 10 години по-късно компанията разполага с два офиса, които осигуряват заетост на над 250 млади специалисти, избрали професионална реализация в областта на дигиталния маркетинг, уеб-разработката, оптимизация на търсещи машини. Компанията е част от международната група 411 Locals, специализирана в изработка на сайтове и тяхната оптимизация, предназначени за малки и средни бизнеси. 411 Locals е класирана в ТОП 10 на SEO компаниите в САЩ.

Весели празници от 411 Маркетинг

С приближаването на най-светлите празници в годината, всички в екипа на 411 Маркетинг пожелаваме една прекрасна Коледа, изпълнена със споделена радост, както и вълнуваща Нова Година, белязана с късмет и крепко здраве!

411 Маркетинг участва в честването на 45 години катедра “Информационни технологии” във Висше Военноморско Училище “Никола Й. Вапцаров”

411 Маркетинг участва в честването на 45-годишнината от създаване на катедра “Информационни технологии” във ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”. Компанията получи специална покана за участие в качеството си на надежден партньор, където част от възпитаниците на Висшето училище провеждат стаж и обучения и от друга страна мениджъри от компанията участват в определени обучителни модули на Висшето училище.

По време на честването, 32 възпитаници на ВВМУ получиха сертификат от 411 Маркетинг за успешно завършване на обучение по Дигитален маркетинг, WEB, HTML, SEO /оптимизация на търсещи машини/.

“За нас е чест да работим по съвместни проекти с ВВМУ. Възпитаниците на висшето училище са желани стажанти и колеги. Качеството на подготовка и мотивацията им е на изключително високо ниво”, каза г-ж Ваня Кирилова, Директор на 411 Маркетинг.

Сертификатите бяха връчени във ВВМУ по време на тържествена церемония за 45-годишнината от създаването на катедра “Информационни технологии”.
От името на ръководството на компанията, г-жа Кирилова поздрави катедрата за постигнатите успехи и подари на ръководител катедра “Информационни Технологии” доц. д-р. Юлиян Цонев букет свежи цветя, като символ на плодотворното партньорство.

411 Маркетинг и ВВМУ стартираха своето сътрудничество през 2017 г., когато 46 студенти от Висшето училище завършиха курс по “Дигитален маркетинг и оптимизация на търсещите машини (SEO)” в тренинг академията на компанията – 411 Academy. През 2018 година курсът прерасна в учебна дисциплина и се преподава на студенти първи курс от специалността “Информационни и комуникационни технологии”. Занятията се водят от г-н Милен Сотиров, който е тренинг мениджър в 411 Маркетинг.

През 2018 година в специализираното звено на 411 Маркетинг – 411 Academy са подготвени над 150 души. Курсистите са обучавани областта на SEO, WEB, HTML.
Около 60% от стажантите получават дългосрочна заетост в 411 Маркетинг.

За Компанията

411 Маркетинг е българският филиал на международния бранд 411 Locals. Офисът във Варна стартира през 2009 година, като в началото са наети четирима човека персонал. Екипът днес се състои от над 230 специалисти, работещи в сферата на SEO, WEB дизайн, онлайн маркетинг. 411 Locals е официален партньор на Google и е сред ТОП 10 на SEO компаниите в САЩ.

Анджела Де Роса е новият „Мениджър Операции” в 411 Locals

Анджела Де Роса стана част от екипа на 411 Locals, като зае поста „Мениджър Операции“, съобщиха от компанията. 411 Locals Business Services специализира в разработка на WEB и оптимизация на търсещи машини (SEO) за малки и средно-големи фирми, като услугите на компанията са насочени към международните пазари. Разполага с офиси в САЩ, България и Филипините. Българският бранд, познат като 411 Marketing, има офис във Варна, където работят 250 души.

„Позицията ми е отговорна за усъвършенстване на процесите и процедурите за управление на продуктивността на служителите, подобряване на комуникацията и координацията между отделите, въвеждане на Програма за разпознаване на таланти и развитие на персонала“, посочи Де Роса. Нейните амбиции са да затвърди името на компанията като добро място за старт на кариерата и дългосрочна заетост.

Анджела започва своята професионална кариера в областта на международния туризъм. Натрупва богат бизнес опит в сферата на аутсорсинга на бизнес процеси (BPO), управление на контактни центрове, управление и мотивиране на персонал. Поставя пред служителите и себе си SMART цели.

От компанията съобщиха още, че разширяват екипа си и набират за варненския офис както SEO стажанти, така и специалисти с опит.

Halloween в офиса на 411Маркетинг

И тази година Хелуин не пропусна да сплаши офиса на 411Маркетинг. Зомбясвахме, хапвахме, дълбахме тикви (за щастие никой не пострада), играхме тиквен дарц, награждавахме се както подобава, и какво ли още не. Снимките казват всичко 🙂

411 Маркетинг осигури бизнес лекция за студенти от ВВМУ

Бизнес ориентирана лекция на тема “Дигитален маркетинг и SEO” изнесе пред студенти от ВВМУ “Никола Й. Вапцаров” г-жа Ваня Кирилова, Директор на 411 Маркетинг. Младежите от специалност “Информационни и комуникационни технологии”, към катедра „Информационни технологии“ получиха актуална информация за предимствата на дигиталния маркетинг и неговата употреба в реална бизнес среда.

“Очарована съм от познанията на първокурсниците. Запознати са и се интересуват дори от новости като гласова оптимизация и това как гласовите команди ще променят дигиталния маркетинг и SEO”, коментира г-жа Кирилова.

Студентите получиха покана да участват в стажантска програма в офиса на 411 Маркетинг, финансирана от МОН, по програма “Студентски практики”. Стажантската програма е с продължителност 240 учебни часа. Занятията се провеждат в реална бизнес среда – в офиса на компанията, където за стажантите има оборудвана тренинг зала, която разполага с интерактивна дъска.

От началото на година в специализираното звено на 411 Маркетинг – 411 Academy са подготвени над 120 души. Обучението на кадрите е в областта на SEO, WEB, HTML. Около 60% от стажантите получават дългосрочна заетост в 411 Маркетинг.

За Компанията

411 Маркетинг е българският филиал на международния бранд 411 Locals. Офисът във Варна стартира през 2009 година, като в началото са наети четирима човека персонал. Екипът днес се състои от над 230 специалисти, работещи в сферата на SEO, WEB дизайн, онлайн маркетинг. 411 Locals е официален партньор на Google и е сред ТОП 10 на SEO компаниите в САЩ.

80 места за платен стаж в 411 Academy

80 места за платен стаж до края на 2018 година обяви 411 Academy. Обучението е в областта на дигиталния маркетинг и SEO /оптимизация на търсещи машини/. Инициативата е подкрепена от МОН, по програма “Студентски практики”.

“Осигурили сме 240 часа обучение и практика. Студентите получават подготовка в реална бизнес среда. Обучението е съобразено и адаптирано към последните тенденции и новости в областта на дигиталния маркетинг”, коментира Милен Сотиров, Тренинг мениджър на 411 Маркетинг.

Гъвкавото работно време позволява на стажантите успешно да комбинират лекциите в университета с обучението по дигитален маркетинг.

От началото на година в 411 Academy са подготвени над 120 души. Подготовката на кадрите е в областта на SEO, WEB, HTML. Занятията се провеждат в специализирана зала, оборудвана с интерактивна дъска.

Практиката показва, че около 60% от стажантите получават дългосрочна заетост в 411 Маркетинг.

Местата са ограничени. Кандидатурите за платен стаж може да подадете онлайн.

За Компанията

411 Маркетинг част от групата на 411 Locals. Стартира варненския си офис през 2009 г. с четири души персонал, като днес компанията осигурява заетост на над 200 души.

411 Locals е американска агенция за SEO и интернет реклама с над 40 000 клиенти и 10-годишен опит. Има офиси в България, Филипините и САЩ. 411 Locals е официален партньор на Google. Компанията е класирана сред топ 10 на американските агенции, работещи в областта на SEO и интернет рекламата.