Възпитаници на ВСУ “Черноризец Храбър” посетиха офиса на 411 Маркетинг

Посещение на студенти от ВСУ в офиса на 411 Маркетинг

Възпитаници на ВСУ “Черноризец Храбър” посетиха офиса на 411 Маркетинг. Студентите от Kазахстан и Киргизстан се обучават в специалност “Международен бизнес”. Благодарение на партньорството между висшето учебни заведение и варненската компания, младежите ще имат възможността да карат летния си стаж в 411 Маркетинг. Стажът ще има практическа насоченост, като студентите ще бъдат включени в работния процес, ориентиран към дигиталния маркетинг и SEO (оптимизация на търсещите машини). Тяхната практическа подготовка ще се осъществи в рамките на 411 Academy – образователен проект, ориентиран към обучение на студенти в областта на дигиталния маркетинг.