411 Маркетинг проведе ден на „отворени врати“ за студенти от ИУ – Варна

На 24.03.2015 ръководството на 411 Маркетинг проведе ден на „отворени врати“ и се срещна със завършващи информатици от Икономически Университет – Варна. Целта на срещата беше завършващите специалисти да се запознаят със структурата и дейността на 411 Маркетинг. Затвърждаване на тезата, че в България има разрастващи се с бързи темпове фирми, чиято практика е да предлага работа на завършващи специалисти, имащи познанията и желанието да се развиват професионално в сферата на информатиката. Студентите от мастер класа се запознаха и привлекателните условия на труд, заплащане, работно време и социални придобивки. С тази среща се затвърди още веднъж дългогодишното успешно партньорство между 411 Маркетинг и Икономически Университет – Варна в лицето на преподавателят от катедра „информатика“ г-н Георги Зеленков.