411 Маркетинг презентира компанията пред студенти от ТУ-Варна

На 26.04.2016 мениджърите на отдели “Адвертайзинг”, R&D, IT, HR и оперативния мениджър посетиха Технически университет – гр. Варна, където направиха презентация на компанията и отделите, разказаха за естеството на работа и провокираха интереса на студентите. В конферентната зала на университета присъстваха Декан ФИТА доц. Н. Николов, координаторът на кариерния център г-жа Л. Николова и над 70 студенти, които с интерес следиха презентациите. Срещата приключи с отговори на въпросите, задавани от студентите и покана за посщение в сградата на офиса, където ще могат да получат по – пълна представа за компанията и средата на работа.