411 Маркетинг и ВСУ “Черноризец Храбър” продължават партньорската си програма за обучение на магистри

Възпитаници на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ се обучават в перспективните дисциплини „Оценка и SEO оптимизация“ и „Системи за управление на съдържането“, в рамките на съвместен проект между Висшето учебно заведение и 411 Маркетинг. Партньорите подготвят магистри от специалности „Уеб Дизайн“ и „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“. Продължителността на обучението е 35 учебни часа. Студентите сe обучават в SEO, web разработки, създаване на бизнес профил в онлайн среда. В проекта участват 15 магистри. „Интегрираме нови стандарти и успешни практики в обучението. Стараем се да поддържаме максимална практическа насоченост и реална приложимост на новите знания, за да отговарят на бързо развиващия се IT сектор“, коментира Милен Сотиров, мениджър обучение в 411 Маркетинг. Той води занятията с магистрите, като съдържанието на курса е насочен към практиката и актуалните изисквания на IT бизнеса. Магистрите на ВСУ „Черноризец Храбър“ имат възможност да започнат стаж в 411 Маркетинг. Стажът осигурява 240 часа обучение и практика в реална бизнес среда. Младежите се подготвят за работа в областта на онлайн маркетинга и рекламата, SEO и уеб разработка. Всеки един от тях има възможност за кариера и професионална реализация в 411 Маркeтинг. Стажантската програма е с подкрепата на МОН и ЕС.

„Обучението в магистърската програма по дигитален маркетинг подготвя кадри в тази модерна и динамична специалност вече 4 години, като прави опит да запълни една специфична ниша от пазара на труда. Дипломираните студенти са изключително търсени специалисти не само в региона а и в страната. Целта ни е да осигурим възможно най-рано пряк контакт на обучаемите с бизнеса.“, д-р Веселина Спасова – ръководител на магистърската програма.

„Стигнали дотук, нашата следваща цел е да повишим уменията на студентите за придобиване на по-широк спектър от умения за анализи на данни (big data, sentiment analysis), участие в специализирани изследвания на поведението на потребителите, с което ще дадем възможност на фирмите по дигитален маркетинг, имайки вече тези кадри, да разширяват услугите си и да разширяват бизнеса си“, доц. Галина Момчева – ръководител катедра „Информатика и икономика“.

При започването на своята дейност във Варна, 411 Маркетинг стартира с 4 души персонал. Към днешната дата фирмата осигурява заетост в морския град на над 200 човека. Фирмата е част от бранда 411 Locals – базирана в САЩ международна компания, специализирана в доставка на SEO решения за малък и среден бизнес. Класирана е в ТОП 5 на фирмите за локална SEO в САЩ.