411 Маркетинг преподава SEO на студенти от ВВМУ

Възпитаници на ВВМУ “Никола Й. Вапцаров” започват обучение по SEO (оптимизация на търсещите машини). Подготовката им е в рамките на съвместен образователен проект между морско училище и 411 Маркетинг. В инициативата са включени 45 студенти от първи курс от специалност „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия”. За тях са осигурени над 60 часа лекции и практически занятия по дисциплина “SEO – Оптимизиране на търсещи машини”. Миналата година 46 студенти от Висшето училище получиха сертификати за успешно завършен курс по “Дигитален маркетинг и оптимизация на търсещите машини (SEO)”. През 2018 година курсът прерасна в учебна дисциплина и се преподава на студенти първи курс от специалността “Информационни и комуникационни технологии”.

“Създаването на новата учебна дисциплина стана факт след като през месец февруари експертна група на националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) извърши проверка във ВВМУ по критериалната система на агенцията. Постоянната комисия по технически науки на НАОА взе решение на 09.03.2018 за разкриване на професионално направление 5.3 “Комуникационна и компютърна техника” във ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”.

Съвместната работа с IT фирми по обучението на IT специалисти е задължително условие за добрата реализация на випускниците”, коментира ръководителят на катедра “Информационни технологии” доц. д-р. Юлиян Цонев. “Сътрудничеството между Висшето училище и компанията дава конкретни резултати, като вече 10 випусници работят на трудов договор в 411 Маркетинг.

Съвместната работа с IT фирми по обучението на IT специалисти е задължително условие за добрата реализация на випускниците”, коментира  ръководителят на катедра “Информационни технологии” доц. д-р. Юлиян Цонев. “Сътрудничеството между Висшето училище и компанията дава конкретни резултати, като вече 10 випусници  работят на трудов договор в 411 Маркетинг.

Студентите от 1ви, 2ри и 3ти курс на специалност “Информационни и комуникационни технологии  в морската индустрия”, активно участват във факултативната дисциплина SEO, провеждана от фирма 411 Маркетинг. Студентите също така се възползваха от възможността за реална работа в компанията по линия на проекта “Студентски практики” на МОН.”

“Вярвам в успешната реализация на студентите от  ново разкритите специалности „Информационни и комуникационни технологии” и “Киберсигурност” в ново откритото професионално направление 5.3 “Комуникационна и компютърна техника” във ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров”, коментира доц. д-р. Юлиян Цонев.

“Обучението е ориентирано към приложими в реална бизнес среда практики. По време на занятията се разработват реални проекти за изработка на собствени уеб приложения, бизнес startups, електронна търговия, дигитален маркетинг и оптимизция на търсещи машини”, коментира Милен Сотиров, Мениджър обучение в 411 Маркетинг.

Компанията развива собствена академия – 411 Аcademy, имаща за цел подготовка на студенти и стажанти за работа в областта на дигиталния маркетинг. Благодарение на сътрудничеството си с ВВМУ,  411 Academy разширява своята дейност. 411 Academy e практически ориентирана школа, осигуряваща, както начални знания по уеб разработка и SEO, така и последващи и надграждащи знанията обучения. По-голямата част от обученията са предназначени за студенти, имащи интерес към IT технологиите.

За 411 Маркетинг

411 Маркетинг е бългaрският филиал на международния бранд 411 Locals. Офисът във Варна стартира през 2009 година, като в началото са наети четирима човека персонал. Екипът днес се състои от над 200 специалисти, работещи в сферата на SEO, WEB дизайн, онлайн маркетинг. 411 Locals е официален партньор на Google и е сред ТОП 10 на SEO компаниите в САЩ.