411 Маркетинг раздаде сертификати на своите стажанти

Сертификати за успешно завършен стаж по Уеб разработка, дигитален маркетинг и оптимизация на търсещи машини /SEO/ от 411 Маркетинг получиха 15 студенти. Стажантите са студенти от ВВМУ, ИУ – Варна, ТУ – Варна и ВСУ.

Във висшите учебни заведения младежите се обучават в специалности като Информатика, Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия, Бизнес информационни системи, Софтуерни и интернет технологии.

Част от студентите са получили предложение да започнат работа в 411 Маркетинг. Предстои сформиране на нова група от 30 стажанти.
Сертификатите за успешно завършен стаж връчи г-жа Ваня Кирилова, Оперативен мениджър на 411 Маркетинг.