411 Маркетинг: 50% от нашите IТ специалист са дами

50% от работещите в 411 Маркетинг IT специалисти са дами. Компанията е осигурила равни възможности на дамите и господата, имащи желание да се развиват в сферата на SEO (оптимизация на търсещите машини), онлай-маркетинг, уеб-разработките.

“Младите хора се стремят към високите технологии. Интересуват се и бързи навлизат в новостите. Тяхната реализация в компанията е свързана с личните им качества и упоритост”, коментира г-жа Ваня Кирилова, Оперативен мениджър на 411 Маркетинг.

90% от мениджърския състав на 411 Маркетинг е съставен от служители, започнали на стартова позиция в компанията, доказали своите лични и професионални качества.
Компанията е част от международния бранд 411 Locals, който е в елитната група на най-добрите партньори на Google – Google All-Star Partners. Варненският филиал стартира своята дейност през 2009 година с екип от 4 души, като днес дава заетост на над 200 души. Повечето от тях работята в областта на SEO, дигиталния маркетинг, разработването на сайтове. 70 от служителите на 411 Маркетинг притежават индивидуални Google сертификати за Основи на AdWords, рекламиране в мрежата за търсене, дисплейно и мобилно рекламиране, видеорекламиране, Google Analytics IQ.

“Интересът към SEO и онлайн маркетинга се увеличава. България се превръща във високо-технологичен хъб, към който интерес имат все повече международни компании”, коментира г-жа Кирилова.

Младежите осъзнават, че сектора на IT e ниша, която е отлично поле за изява, професионална реализация и осигуряване на отлични доходи.

Процесът за подбор на кадри в компанията дава равни възможности за всички кандидати. Заплащането също е обвързано само с постигнатите резултати.

През 2018 година 411 Маркетинг ще удвои мащабите на започнатата през 2017 година 411 Академия. В нея до сега са обучени над 70 стажанти, като 70% от тях са започнали работа в компанията. През тази година фирмата планира да осигури стажантска програма за над 80 души.