Експерт на 411 Маркетинг участва в държавна комисия за защитата на дипломни работи във ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”

Експерт на 411 Маркетинг участва в държавната комисия за публична защита на магистърските тези на студентите от специалност „Информационни и комуникационни технологии“ към ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Защитата на дипломните работи се извърши пред Държавна изпитна комисия в лекционна зала „Прогрес“.

„Като участник в Държавната изпитна комисия във ВВМУ, бях впечатлена от високото ниво на подготовка на студентите и труда, който са вложили в изработката и защитата на магистърските си тези. Не мога да не споделя колко приятно изненадана останах и от факта, че двама от студентите бяха изработили тестери/ прототипи, с които нагледно да представят и защитят магистърските си тези.“, коментира Силвия Николова, Director of client marketing на 411 Маркетинг.

Всички представени презентации по дипломните работи събудиха голям интерес сред присъстващите в залата. Някои от презентациите приключиха с демонстрация на практическите разработки на студентите. С особен интерес бяха посрещнати презентациите и практическите демонстрации на резултатите от дипломните работи „Специализиран тестер за оценка на уязвимостите в компютърна мрежа“ на Екатерина Енчева Дянкова и „Автоматизирана микропроцесорна платформа за жиростабилизация на комуникационна антена“ на Найден Евгениев Тотев. Държавната изпитна комисия оцени работата на студентите с много добри и отлични оценки и ги произведе в образователно – квалификационната степен „магистър“.