IT Експерт на 411 Маркетинг участва в Държавна изпитна комисия

IT Експерт на 411 Маркетинг участва в Държавна изпитна комисия за защита на дипломни работи във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Бакалаврите са от специалност “Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия (ИКТМИ)”. “Седем бакалaври избраха да подготвят дипломна работа. Разработените теми са от областта на Информационните и комуникационни технологии. Представянето на дипломните работи беше отлично”, коментира Силвия Николова, Director of Client Marketing на 411 Маркетинг.

Специалността е разкрита преди 4 години и това е първият випуск бакалаври, които завършват тази специалност. Между компанията и ВВМУ има създадени устойчиви партньорски взаимоотношения в подготовката на IT специалисти.

“Интересът към обучение в областт на информационните технологии се увеличава с всяка година Това е напълно разбираемо – IT специалистите имат отлична реализация на пазара на труда”, коментира г-жа Николова. Тази година 411 Маркетинг планира да разкрие 50 нови работни места в областта на SEO (оптимизация на търсещи машини), WEB, HTML, Content writing.

За 411 Маркетинг

411 Маркетинг е българския филиал на международния бранд 411 Locals. Офисът във Варна стартира през 2009 година, като в началото са наети четирима човека персонал. Екипът днес се състои от над 200 специалисти, работещи в сферата на SEO, WEB дизайн, онлайн маркетинг. 411 Locals е официален партньор на Google и е сред ТОП 10 на SEO компаниите в САЩ.