Още един успешен месец с награди за отличилите се!

Както всеки месец и този бе обелязан с раздаване на групови и индивидуални награди за служителите на 411 Маркетинг.
Групите ще си похапнат заедно фамилна пица, а хората с индивидуални постижения, ще си пийват шампанско и ще си похапват бонбони.