411 Маркетинг награди студенти от ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”

Студенти на ВВМУ “Никола Й. Вапцаров” получиха награди от 411 Маркетинг за отлично представяне по време на състезание за решаване на логически IT казуси. Конкурсът се проведе в сградата на висшето учебно заведение. Участваха 3 отбора от по 4 студента.

“Ценим високо усилията, които участниците в конкурса са вложили, за да представят своите знания”, каза Силвия Николова, Director of Client Marketing на 411 Маркетинг, при връчване на призовете. Състезанието се провежда по иновативен начин, съчетавайки интерактивни технологии, като негов организатор е доц. д-р. Юлиян Цонев, ръководител катедра “Информационни Технологии” към ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”

Между 411 Маркетинг и висшето учебно заведение продължава успешното сътрудничество в областта на подготовката на IT кадри.

През 2018 година компанията планира да разкрие нови работни места и разширени възможности за стаж, в рамките на 411 Academy.

Експерт на 411 Маркетинг участва в Държавна изпитна комисия

Тренинг мениджърът на 411 Маркетинг Милен Сотиров участва в Държавна изпитна комисия на Държавните квалификационни изпити по теория и практика за зрелостници от 12 -ти клас от СУ „Христо Ботев“ – община Ветрино. Участието е по покана на директора на учебното заведение Светлана Петрова.

“Изпитът бе в две части – теоретична и практическа. Практическата задача беше с продължителност 6 часа, като учениците имаха задачата да създадат фирмен уеб сайт”, коментира г-н Сотиров. Зрелостниците са оценени индивидуално, на база показаните теоретични знания и реализирания практически проект.

Между СУ “Христо Ботев” и 411 Маркетинг вече има установени партньорски взаимоотношения. Ученици от професионална паралелка “Електронна търговия” наскоро посетиха офиса на компанията и получиха покана за стаж.

Компанията развива собствена академия 411 Academy –  образователен проект на 411 Маркетинг, ориентиран към обучение на студенти и младежи в областта на дигиталния маркетинг, SEO /оптимизация на търсещите машини/, web development, HTML, CSS, и WordPress.

Разглежда се и възможността възпитаници на СУ “Христо Ботев” да провеждат практически упражнения в тренинг базата на 411 Маркетинг.

Компанията започва своята дейност във Варна през 2009 г., като в началото са наети 4 души персонал. Към днешната дата фирмата осигурява заетост в морския град на над 200 човека. Фирмата е част от бранда 411 Locals – базирана в САЩ международна компания, специализирана в доставка на SEO решения за малък и среден бизнес. Класирана е в ТОП 5 на фирмите за локална SEO в САЩ.

През 2018 411 Маркетинг планира да разкрие нови работни места.

411 Маркетинг подготви студенти от Казахстан и Киргизстан за SEO специалисти

Студенти от Казахстан и Киргизстан получиха Сертификати за SEO (оптимизация на търсещите машини) специалисти от 411 Маркетинг. В продължение на 15 учебни часа, компанията подготви възпитаниците на Международния университет в Киргизстан (IUK) за реализация в дигиталния маркетинг.

“Осигурихме обучение с изцяло практическа насоченост, приложимо в реална бизнес среда. Дигиталният маркетинг е една от най-перспективните професии за развитие и реализация в IT индустрията.”, каза Милен Сотиров, тренинг Мениджър на 411 Маркетинг

Инициативата стана възможна благодарение на проект за партньорска мобилност с катедра “Информатика” към ВСУ „Черноризец Храбър“. Обучението има практическа насоченост, като студентите бяха включени в работния процес, ориентиран към дигиталния маркетинг и SEO. Занятията бяха с продължителност 15 часа. На събитието присъства и доц. д-р Галя Момчева, ръководител катедра „Информатика“ към ВСУ „Черноризец Храбър“.

“Възможността да сме част от подготовката на студентите е признание за нас. 411 Маркетинг е сред най-големите SEO компании в България. Високото качество на продукта ни – WEB и SEO за малки и средни фирми, ни осигури устойчиво присъствие на пазарите в САЩ”, коментира Силвия Николова, Директор клиентски маркетинг.

Практическа подготовка на младежите е осъществена в рамките на 411 Academy – образователен проект, ориентиран към обучение на студенти в областта на дигиталния маркетинг, SEO и уеб разработка.

411 Маркетинг започва своята дейност във Варна с 4 души персонал. Към днешната дата фирмата осигурява заетост в морския град на над 200 човека. Фирмата е част от бранда 411 Locals – базирана в САЩ международна компания, специализирана в доставка на SEO решения за малък и среден бизнес. Класирана е в ТОП 5 на фирмите за локална SEO в САЩ.

411 Маркетинг подготви 45 студенти за SEO специалисти

45 студенти на ВВМУ “Никола Й. Вапцаров” бяха подготвени от 411 Маркетинг за SEO /оптимизация на търсещите машини/ специалисти. Това стана в рамките на успешен образователен проект между двете организации. Студентите от 1 курс, специалност „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия” бяха обучавани от представител на компанията в похвати за дигитален маркетинг.

“Водените лекции и упражнения, са с изцяло практическа насоченост. Програмата за обучение включва създаване на сайт, изработка на онлйан-магазин, реализация на проект за дигитален маркетинг. Студентите симулираха създаване на собствени фирми и бизнес-проекти, както и тяхното представяне в онлайн средата”, каза Милен Сотиров, Мениджър oбучениe в 411 Маркетинг и хоноруван преподавател към ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”.

Партньорството между двете организации стартира през 2017 година, когато 46 студенти от Висшето училище получиха сертификати за успешно завършен курс по “Дигитален маркетинг и оптимизация на търсещите машини (SEO)”. В началото на тази година курсът прерасна в учебна дисциплина и се преподава на студенти първи курс от специалност “Информационни и комуникационни технологии”.

Подготовката на студентите e част от проекта на 411 Маркетинг – 411 Academy, където се осигурява обучение по Дигитален маркетинг, SEO и уеб разработка. Компанията осигурява заетост на над 200 души, като през 2018 година се очаква да бъдат открити 50 нови работни места.

За 411 Маркетинг
411 Маркетинг е бългaрския филиал на международния бранд 411 Locals. Офисът във Варна стартира през 2009 година, като в началото са наети четирима души персонал. Екипът днес се състои от над 200 специалисти, работещи в сферата на SEO, WEB дизайн, онлайн маркетинг. 411 Locals е официален партньор на Google и е сред ТОП 10 на SEO компаниите в САЩ.

411 Маркетинг участва в акредитацията на ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”

411 Маркетинг участва в институционалната акредитация на ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”. Процедурата се ръководи от Комисия към Националната агенция по акредитация и включва среща на работодатели, преподаватели, студенти, представители на морската индустрия, които да споделят своите впечатления от студентите на висшето училище и подготовката им за бизнеса.

“За нас е чест и признание да сме част от акредитацията на ВВМУ. С висшето учебно заведение имаме изградени партньорски отношения и създадени традиции за съвместно обучение на студенти в областта на информационните технологии“, каза г-жа Ваня Кирилова, Site Director на 411 Маркетинг.

Компанията и ВВМУ реализират съвместен дългосрочен проект в който се обучават 45 студенти от първи курс от специалност „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия”. За тях са осигурени над 60 часа лекции и практически занятия по дисциплина “SEO – Оптимизиране на търсещи машини”, като лекциите се водят от Мениджър обучение на 411 Маркетинг, който е и хоноруван преподавател във висшето училище.

През 2017 година 46 студенти от висшето училище получиха сертификати за успешно завършен курс по “Дигитален маркетинг и оптимизация на търсещите машини (SEO)”. Благодарение на постигнатото партньорство, експерт на 411 Маркетинг – Силвия Николова, Director of client marketing, участва на скоро в Държавната комисия за защита на Дипломни работи във ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”. В областта на студентските стажове и осигуряване на заетост, 411 Маркетинг си партнира активно с всички варненски университети.

За 411 Маркетинг

411 Маркетинг е бългaрският филиал на международния бранд 411 Locals. Офисът във Варна стартира през 2009 година, като в началото са наети четирима човека персонал. Екипът днес се състои от над 200 специалисти, работещи в сферата на SEO, WEB дизайн, онлайн маркетинг. 411 Locals е официален партньор на Google и е сред ТОП 10 на SEO компаниите в САЩ.

411 Маркетинг посрещна млади IT специалисти от ПГИ “ Д-р Иван Богоров“

Офисът на 411 Маркетинг посрещна 20 ученици от професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна. Учениците се обучават в 11 клас по професия “Организатор Интернет приложения”, със специалност “Електронна търговия”. “Целта на посещението беше учениците да се запознаят със спецификата на работа на една успешна компания в сферата на дигиталния маркетинг и уеб дизайна. Младежите видяха от близо дейността и организацията на работа на „411 Маркетинг“. За тях беше от изключително значение да разберат какви качества и умения трябва да притежават хората, които желаят да се развиват в сферата на информационните технологии”, коментира г-н Деан Василев, преподавател по практическо обучение (приложна информатика) и ръководител на групата. По време на своето посещение в компанията, младите IT специалисти посетиха основните отдели на фирмата и се запознаха със спецификата на тяхната работа. Най-голям интерес предизвика отдела за SEO оптимизация, където служители на компанията показаха на учениците какво точно е SEO оптимизация, разясниха какво е практическото й приложение и как се реализира един проект за оптимизация на WEB сайт.

“Радостно e да видим, че в днешни дни дори училищата започват да адаптират своите програми към бизнеса. Похвална е инициативата на учители да срещнат учениците с бизнеса и ориентацията им към това каква професия да изберат да започне от училищната скамейка”, коментира Ваня Кирилова, Site director на 411 Маркетинг.
Компанията осигури на учениците презентация-дискусия за актуалните тенденции в дигиталния маркетинг, както и влиянието на социалните медии върху маркетинга и процесите на SEO.
“Бихме искали посещението на наши възпитаници в „411 Маркетинг“ и достъпа до реална бизнес среда да се превърне в традиция”, каза г-н Василев.

“За нас е удоволствие да покажем на младите хора бизнеса в реалната му среда. Училището е мястото, където започва чертаенето на бъдещият им път в развитието и тези близки срещи им помагат във вземането на реални и обосновани решения в тази насока. Пожелаваме на нашите млади и усмихнати, надяваме се и бъдещи колеги, успехи и попътен вятър”, Милен Сотиров, Training manager на 411 Маркетинг.

Българо – Американската компания 411 Маркетинг стартира своята дейност във Варна с 4 души персонал. Към днешната дата фирмата осигурява заетост в морския град на над 200 човека. Фирмата е част от бранда 411 Locals – базирана в САЩ международна компания, специализирана в доставка на SEO решения за малък и среден бизнес. Класирана е сред ТОП 5 на фирмите за локална SEO в САЩ. През тази година 411 Маркетинг планира да разкрие нови 50 работни места, както и да разшири обхвата на стажантската си програма. Новите работни места ще бъдат в областта на оптимизация на търсещите машини /SEО/, създаване на WEB сайтове, създаване на контент, дизайн.

Атлети на 411 Маркетинг се включиха в маратон “Варна”

Атлети на 411 Маркетинг се включиха в традиционни маратон “Варна”, който е част от Деня на предизвикателството. Проявата от програмата на Международната асоциация “Спорт за всички” ТАФИСА се провежда ежегодно от 1983 г. през месец май в над 120 страни на всички континенти. Маратонците на 411 Маркетинг носеха бели фланелки с логото на компанията и надпис “Имаме работа за Вас”, подсказвайки, че компанията се разраства и набира нови служители.

През тази година 411 Маркетинг планира да разкрие нови 50 работни места, както и да разшири обхвата на стажантската си програма. Новите работни места ще бъдат в областта на оптимизация на търсещите машини /SEО/, създаване на WEB сайтове, създаване на контент, дизайн.

Българо – американската компания 411 Маркетинг стартира своята дейност във Варна през 2009 г. с 4 души персонал. Към днешната дата фирмата осигурява заетост в морския град на над 200 човека. Компанията е част от международния бранд 411 Locals – базирана в САЩ интернационална компания, специализирана в доставка на SEO решения за малък и среден бизнес. Класирана е сред ТОП 5 на фирмите от бранша на SEO в САЩ.

Възпитаници на СУ „Пейо Яворов” посетиха офиса на 411 Маркетинг

Ученици 8 клас с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ посетиха офиса на 411 Маркетинг. Възпитаниците на СУ „Пейо Яворов” се запознаха с дейността на компанията и направиха своите първи стъпки в SEO /оптимизация за търсещите машини/.

“Учениците тепърва навлизат в света на информационните технологии и посещението оказа огромно влияние върху мотивацията им. Екипът на 411 Маркетинг ни впечатли с постиженията си и високия професионализъм. Експертите на компанията запознаха учениците със съвременните технологии за създаване, поддръжка и оптимизация на интернет сайтове, както и за перспективите за кариерно развитие в IT сектора”, коментира ръководителят на групата и преподавател по IT технологии Стойчо Казаков.

“Още от основното училище е добре децата да видят как знанията, които получават от своите учители, се прилагат в практиката. 411 Маркетинг е с широко отворени варати за учeници и студенти, които да видят работния процес и модерния офис на компанията”, коментира Силвия Николова, Director of client marketing на 411 Маркетинг.

411 Маркетинг стартира своята дейност във Варна с 4 души персонал. Към днешната дата фирмата осигурява заетост в морския град на над 200 човека. Фирмата е част от бранда 411 Locals – базирана в САЩ международна компания, специализирана в доставка на SEO решения за малък и среден бизнес. Класирана е сред ТОП 5 на фирмите за локална SEO в САЩ.

През тази година 411 Маркетинг планира да разкрие нови 50 работни места, както и да разшири обхвата на стажантската си програма.

Новите работни места ще бъдат в областта на оптимизация на търсещите машини /SEО/, създаване на WEB сайтове, създаване на контент, дизайн.

Студенти от Казахстан и Киргизстан започнаха практическо обучение в 411 Маркетинг


Студенти от Международния университет в Киргизстан (IUK) започнаха обучение в 411 Маркетинг. Практическата им подготовка е възможна благодарение на проект за партньорска мобилност с катедра “Информатика” към ВСУ „Черноризец Храбър“. Обучението има практическа насоченост, като студентите ще бъдат включени в работния процес, ориентиран към дигиталния маркетинг и SEO (оптимизация на търсещите машини). “Занятията са с продължителност 20 часа. Разглеждат се теми, свързани с дигиталния маркетинг”,коментира Милен Сотиров, Тренинг мениджър в 411 Маркетинг.

Тяхната практическа подготовка ще се осъществи в рамките на 411 Academy – образователен проект, ориентиран към обучение на студенти в областта на дигиталния маркетинг и SEO.

411 Маркетинг стартира своята дейност във Варна с 4 души персонал. Към днешната дата фирмата осигурява заетост в морския град на над 200 човека. Фирмата е част от бранда 411 Locals – базирана в САЩ международна компания, специализирана в доставка на SEO решения за малък и среден бизнес. Класирана е в ТОП 5 на фирмите за локална SEO в САЩ.

411 Маркетинг награди студенти на ТУ “Варна”

411 Маркетинг награди студенти oт катедра “Индустриален мениджмънт” при ТУ “Варна”, участвали в състезание по „Технологично предприемачество и иновации 2018”. Конкурсът е по повод празника на специалностите “Индустриален мениджмънт”, към катедра “Индустриален Мениджмънт”.

Екипите – претенденти получиха казуси, по които да работят, след което презентираха своите разработки пред комисия, съставена от представители на водещи фирми във Варна и екип преподаватели от катедрата.

“За нас е чест да сме в комисията по оценка. Това е голямо признание за 411 Маркетинг като надежден партньор, носител на иновации и желан работодател”, коментира г-жа Ваня Кирилова, Site Director на 411 Маркетинг.

Силвия Николова, Director of client marketing информира, че 411 Маркетинг е осигурила награден фонд за първите три места, с който да поощри иновативността и креативността сред студентите.

Компанията осигурява заетост на над 200 души. 40% от тях са възпитаници на ТУ – Варна.

През тази година 411 Маркетинг планира да разкрие нови 50 работни места, както и да разшири обхвата на стажантската си програма.
Новите работни места ще бъдат в областта на оптимизация на търсещите машини /SEО/, създаване на WEB сайтове, създаване на контент, дизайнери.