Възпитаници на ВСУ “Черноризец Храбър” посетиха офиса на 411 Маркетинг

Посещение на студенти от ВСУ в офиса на 411 Маркетинг

Възпитаници на ВСУ “Черноризец Храбър” посетиха офиса на 411 Маркетинг. Студентите от Kазахстан и Киргизстан се обучават в специалност “Международен бизнес”. Благодарение на партньорството между висшето учебни заведение и варненската компания, младежите ще имат възможността да карат летния си стаж в 411 Маркетинг. Стажът ще има практическа насоченост, като студентите ще бъдат включени в работния процес, ориентиран към дигиталния маркетинг и SEO (оптимизация на търсещите машини). Тяхната практическа подготовка ще се осъществи в рамките на 411 Academy – образователен проект, ориентиран към обучение на студенти в областта на дигиталния маркетинг.

411 Маркетинг и ВСУ “Черноризец Храбър” продължават партньорската си програма за обучение на магистри

Възпитаници на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ се обучават в перспективните дисциплини „Оценка и SEO оптимизация“ и „Системи за управление на съдържането“, в рамките на съвместен проект между Висшето учебно заведение и 411 Маркетинг. Партньорите подготвят магистри от специалности „Уеб Дизайн“ и „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“. Продължителността на обучението е 35 учебни часа. Студентите сe обучават в SEO, web разработки, създаване на бизнес профил в онлайн среда. В проекта участват 15 магистри. „Интегрираме нови стандарти и успешни практики в обучението. Стараем се да поддържаме максимална практическа насоченост и реална приложимост на новите знания, за да отговарят на бързо развиващия се IT сектор“, коментира Милен Сотиров, мениджър обучение в 411 Маркетинг. Той води занятията с магистрите, като съдържанието на курса е насочен към практиката и актуалните изисквания на IT бизнеса. Магистрите на ВСУ „Черноризец Храбър“ имат възможност да започнат стаж в 411 Маркетинг. Стажът осигурява 240 часа обучение и практика в реална бизнес среда. Младежите се подготвят за работа в областта на онлайн маркетинга и рекламата, SEO и уеб разработка. Всеки един от тях има възможност за кариера и професионална реализация в 411 Маркeтинг. Стажантската програма е с подкрепата на МОН и ЕС.

„Обучението в магистърската програма по дигитален маркетинг подготвя кадри в тази модерна и динамична специалност вече 4 години, като прави опит да запълни една специфична ниша от пазара на труда. Дипломираните студенти са изключително търсени специалисти не само в региона а и в страната. Целта ни е да осигурим възможно най-рано пряк контакт на обучаемите с бизнеса.“, д-р Веселина Спасова – ръководител на магистърската програма.

„Стигнали дотук, нашата следваща цел е да повишим уменията на студентите за придобиване на по-широк спектър от умения за анализи на данни (big data, sentiment analysis), участие в специализирани изследвания на поведението на потребителите, с което ще дадем възможност на фирмите по дигитален маркетинг, имайки вече тези кадри, да разширяват услугите си и да разширяват бизнеса си“, доц. Галина Момчева – ръководител катедра „Информатика и икономика“.

При започването на своята дейност във Варна, 411 Маркетинг стартира с 4 души персонал. Към днешната дата фирмата осигурява заетост в морския град на над 200 човека. Фирмата е част от бранда 411 Locals – базирана в САЩ международна компания, специализирана в доставка на SEO решения за малък и среден бизнес. Класирана е в ТОП 5 на фирмите за локална SEO в САЩ.

411 Маркетинг: 50% от нашите IТ специалист са дами

50% от работещите в 411 Маркетинг IT специалисти са дами. Компанията е осигурила равни възможности на дамите и господата, имащи желание да се развиват в сферата на SEO (оптимизация на търсещите машини), онлай-маркетинг, уеб-разработките.

“Младите хора се стремят към високите технологии. Интересуват се и бързи навлизат в новостите. Тяхната реализация в компанията е свързана с личните им качества и упоритост”, коментира г-жа Ваня Кирилова, Оперативен мениджър на 411 Маркетинг.

90% от мениджърския състав на 411 Маркетинг е съставен от служители, започнали на стартова позиция в компанията, доказали своите лични и професионални качества.
Компанията е част от международния бранд 411 Locals, който е в елитната група на най-добрите партньори на Google – Google All-Star Partners. Варненският филиал стартира своята дейност през 2009 година с екип от 4 души, като днес дава заетост на над 200 души. Повечето от тях работята в областта на SEO, дигиталния маркетинг, разработването на сайтове. 70 от служителите на 411 Маркетинг притежават индивидуални Google сертификати за Основи на AdWords, рекламиране в мрежата за търсене, дисплейно и мобилно рекламиране, видеорекламиране, Google Analytics IQ.

“Интересът към SEO и онлайн маркетинга се увеличава. България се превръща във високо-технологичен хъб, към който интерес имат все повече международни компании”, коментира г-жа Кирилова.

Младежите осъзнават, че сектора на IT e ниша, която е отлично поле за изява, професионална реализация и осигуряване на отлични доходи.

Процесът за подбор на кадри в компанията дава равни възможности за всички кандидати. Заплащането също е обвързано само с постигнатите резултати.

През 2018 година 411 Маркетинг ще удвои мащабите на започнатата през 2017 година 411 Академия. В нея до сега са обучени над 70 стажанти, като 70% от тях са започнали работа в компанията. През тази година фирмата планира да осигури стажантска програма за над 80 души.

411 Маркетинг раздаде сертификати на своите стажанти

Сертификати за успешно завършен стаж по Уеб разработка, дигитален маркетинг и оптимизация на търсещи машини /SEO/ от 411 Маркетинг получиха 15 студенти. Стажантите са студенти от ВВМУ, ИУ – Варна, ТУ – Варна и ВСУ.

Във висшите учебни заведения младежите се обучават в специалности като Информатика, Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия, Бизнес информационни системи, Софтуерни и интернет технологии.

Част от студентите са получили предложение да започнат работа в 411 Маркетинг. Предстои сформиране на нова група от 30 стажанти.
Сертификатите за успешно завършен стаж връчи г-жа Ваня Кирилова, Оперативен мениджър на 411 Маркетинг.

411 Маркетинг с нови инвестиции в IT сектора

411 Маркетинг стартира нов инвестиционен проект за обучение на стажанти и млади специалисти по оптимизация за търсещите машини /SEO/. През 2018 година, варненската компания ще удвои мащабите на започнатата през 2017 година SEO Академия. Досега, в нея са обучени над 50 стажанти. 70% от тях започнаха работа за компанията.

“През 2018, предвиждаме да продължим да подготвяме кадри за IT индустрията, както и да имплементираме нови образователни похвати в обучителния процес, за да го направим максимално адекватен към изискванията на бързоразвиващата се среда”, коментира Милен Сотиров, Тренинг мениджър на 411 Маркетинг. Стажантската програма е с продължителност 240 часа и е безплатна за курсистите. Обученията се реализират с подкрепата на програма “Студентски практики“ на МОН.

Компанията оборудва нова зала за обучение с 18 индивидуални работни станции, доставена е и интерактивна дъска, която позволява по-пълноценна връзка между обучители и обучаеми и дава възможност за пълноценната им интеграция в обучителния процес като бъдат активни участници в него.

За курсистите са осигурени обучители, всеки от които има практически опит както в преподаването, така и в сферата на дигиталния маркетинг и оптимизацията за търсещите машини.

През месец януари 2018 г., SEO Академията на 411 Маркетинг стартира подготовка на 20 стажанти. Курсистите са студенти от Военно-морската академия, Техническия университет, Икономическия университет и Варненския свободен университет. Предвижда се следващата група да се увеличи до 30 души.

Академията на 411 Маркетинг подготвя младежите за работа с актуалните стратегии за дигитален маркетинг и похвати за оптимизация за търсещите машини, приложими в реална бизнес среда. Обученията се провеждат в офиса на компанията, което позволява на курсистите да бъдат част от работния процес.

411 Маркетинг е част от международния бранд 411 Locals, световен лидер в областта на SEO. Варненският филиал започва своята дейност през 2009 година с 4 души персонал. В компанията днес работят над 200 души, като през 2018 се предвиждат увеличаване броя на служителите с 8 – 10%.

В 411 Маркетинг, идването на работа всеки ден е удоволствие!

411 Маркетинг е българската дъщерна фирма на международната 411 Locals, специализираща в областта на Интернет рекламата. Тя се намира във Варна, България, и е основана през 2009, когато има само четирима служители. Днес, нейните служители наброяват повече от 200 души. Компанията изгради партньорства за образование и развитие на човешките ресурси с Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, Икономическия университет и Техническия университет във Варна, както и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. 411 Locals е официален партньор на Google и също така е сред 10те компании в САЩ, които се занимават с оптимизация за търсещите машини.

Можете да се свържете с нас и да научите повече за нас на:

Facebook: https://bg-bg.facebook.com/411Marketing/
Email: [email protected]
LinkedIn: https://goo.gl/uD8q9o
Even Phone: +359 879 089 628
Website: http://411marketing.bg

Дядо Коледа се среща с децата на 411!

Е добре, може и да сме пропуснали да кажем нещо важно. Оказа се, че не сме единствените добри деца тази година. Традиционната ни за офиса игра “Таен Дядо Коледа” не беше единственият път когато имахме посещение от Северния полюс. По-рано тази седмица, добрият старец дойде в офиса на 411 Маркетинг за да раздаде лично подаръците на децата на нашите колеги.

Честно да си кажем, позавидяхме на нашите малки приятели за това, че получиха толкова внимание от Дядо Коледа, но нашият ред още не беше дошъл. Което ни подсеща да попитаме – имахте ли време да прочетете за не толкова тайното посещение на дядо на иначе “тайния” Дядо Колед?

Въпреки, че запазихме повечето от тях за себе си, ето някои от нашите любими снимки от деня изпълнен с искрено вълнение, блестящи детски очички, цял куп подаръци и известното Хо-хо-хо.

Традиционната за 411 Маркетинг игра “Таен Дядо Коледа”

Ето какво се случи вчера в офиса на 411 Маркетинг. – Нещо вълшебно. В средата на работния ден се внезапно чухме звук от приземяването на еленски копита на терасата и медените звънчета бързо изпълниха въздуха с неочаквано вълнение и радост. Нашата елха беше затрупана с играчки, а залата за отдих едва побра всички хора, които дойдоха за отрицателно време.

И докато известната писана шейна не се видя изобщо, самият Дядо Коледа беше при нас да ни раздаде подаръци. Разбира се, неговата вярна съучастничка – Снежанка, също беше там да му помага. Играта се нарича “Таен Дядо Коледа”, защото подаръкът е избран за определен колега от друг колега, който е изтеглил неговото или нейното име на случаен принцип.

Усмивки, смях и много изненади – ето как мина всичко. Виж някои от вълшебните моменти, които заснехме. Обаче внимавай – те са заразно забавни и ще те накарат да се усмихваш като Чеширския котарак!

411 със зрелищно коледно парти

Тук се вдига тост, там се играе балет, а коледното веселие е навсякъде – така започна известното коледно парти на 411. Нощта премина с танци, изискана вечеря, и множество изненади, които се спотайваха и чакаха да хванат нашите нищо неподозиращи колеги неподготвени. И успяха! Някои получиха награди за танцовите си умения, други за това колко добре играят тенис на маса, а короновахме дори нашите 411 Мис и Мистър Слънчице! За сияйните им усмивки и положителна нагласа.

Годината, която измина си заслужаваше да се отпразнува стилно и заедно, въпреки всичките ни различия. В истинския дух на 411, ние го направихме с много танци, смях и добри думи. “Добри думи?”- вероятно се чудиш. Положителните послания и благодарствени бележки никога не са излишни. Имахме си наша кутия за Добри думи в офиса, където всеки можеше да пусне писмено послание или просто да започне разговор с колега, когото е твърде срамежлив да заговори лично. Това е начин да опознаем по-добре растящото семейство на 411. Всички получиха добрите послания отправени към тях, а резултатите бяха множество откраднати усмивки и полуприкрити изчервявания! Ситуация, в която всички бяха печеливши.

Не забравяй да прочетеш и нашия блог за посещението на Дядо Коледа в офиса на 411 миналата седмица, когато всички деца на нашите колеги получиха ранните си коледни подаръци! Очаквай също и нашия пост за играта “Таен Дядо Коледа”, която проведохме с вече порасналите деца – нашите колеги от 411.

411 Маркетинг назначи “Мениджър щастиe”

411 Маркетинг стана първата варненска компания, която назначи “Мениджър щастие”. Отговорностите на новата позиция се състоят в организирането на дейности и инициативи в и извън офиса, които да допринесат за доброто настроение на служителите.

“Създаването на позицията “Мениджър щастие” е една отлична инициатива! Смятам, че всяка една голяма компания може само да спечели като се грижи за доброто настроение на своите служители. Благодарение на тази позиция всички колеги ще имат възможността да се опознаят по-добре, да изградим един по-добър и здрав колектив и да направим дните си в офиса по-усмихнати. За мен е голяма чест и удоволствие да бъда първия “Мениджър щастие” в 411 Маркетинг и ще направя всичко по силите си да дам добър пример на всички, които ще заемат позицията след мен. Целта ми на тази позиция ще е да организирам повече забавни събития в и извън офиса за всички колеги, да спомогна изграждането на традиции, създаването на една по-уютна и приятелска работна среда, и по-лесната интеграция на всички новопостъпили в компанията. Организирането на събития също е нещо, което правя с удоволствие и затова съм щастлива, че сега ще мога да го правя и на работното си място”, коментира Мениджър щастие Калина Енева. В свободното си време обича да снима, изработва декорации, чете и пише.

411 Маркетинг редовно организира събития, които да поддържат доброто настроение на служителите – боулинг вечери, фирмени уикенди и др. С назначаването на “Мениджър щастиe” се прави още една качествена стъпка в посока осигуряване на приятна работа среда. По този начин компанията ще получава и навременна обратна връзка какво и как би мога да подобри в офис средата.

“30% от денонощието прекарваме на рaботното си място. Затова, в 21 век, е важно да осигурим отлична работна среда, положителни нагласи и приятна работна атмосфера”, коментира Александър Колов, Мениджър “Човешки ресурси” в 411 Маркетинг. Новата позиция се заема на ротационен принцип от служител на компанията, като на всеки 6 месеца екипът избира нов колега, който да се грижи за позитивното настроение в офиса.
Инициативата за назначаване на специален служител, който да се грижи за добрата работна атмосфера започна преди няколко години в Силиконовата долина в Калифорния.
411 Маркетинг е една от първите в България и една от малкото в Европа компании, които възприемат този иновативен подход в управлението на Човешките ресурси. Планират се и други стъпки, които да доведат до повишаване качеството на работната среда.

411 Маркетинг специализира в оптимизация на търсещите машини /SEO/. Фирмата е част от международния бранд 411 Locals, за когото работят над 500 души в България, САЩ и Филипините. Варненският офис осигурява заетост на над 200 души.