411 Маркетинг и ВСУ “Черноризец Храбър” с общ проект за обучение по SEO

411 Маркетинг и ВСУ “Черноризец Храбър” започнаха съвместен проект за подготовка и обучение на студенти по Дисциплина “Оценка и SEO оптимизация”, от магистърски програми ”web дизайн” и “Дигитален маркетинг и WEB дизайн”. Лекциите и упражненията се водят от Мениджър по обучението на 411 Маркетинг. Компанията осигурява обучение, обвързано с актуалните стратегии за дигитален маркетинг и похвати за SEO (оптимизации на търсещите машини), приложими в реална бизнес среда.

Продължителността на обучението е 15 учебни часа. Студентите сa обучавани в SEO, web разработки, създаване на бизнес профил в онлайн среда.
“В рамките на инициативата е симулация на реален бизнес проект. Студентите на ВСУ разработиха свои идеи за стартиране на бизнес, след което реализираха на практика своите проекти, чрез създаванe на уебсайтове, използване на маркетингови дигитални стратегии и SEO”, коментира Милен Сотиров, Мениджър Обучение на 411 Маркетинг. Студенти, участвали в обучението, вече са на стаж в компанията, като инициативата е подкрепена и от проект “Студентски практики“ на МОН.

411 Маркетинг проведе през тази година и курсове по SEO за възпитаници на ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”.
При започването на своята дейност във Варна, 411 Маркетинг има 4 души персонал. Към днешната дата фирмата осигурява заетост в морския град на над 200 човека.
Фирмата е част от бранда 411 Locals – базирана в САЩ международна компания, специализирала в доставка на SEO решения за малък и среден бизнес. Класирана е в ТОП 5 на фирмите за локална SEO в САЩ.

411 Маркетинг стартира академия за SEO във Варна

Академия за обучениe по Оптимизация на търсещите машини /SEO/ стартира във Варна. Инвестицията е на IT компанията 411 Маркетинг, част от международния бранд 411 Locals.

411 Аcademy” е практически ориентирана школа, осигуряваща, както начални знания по SEO, така и последващи. По-голямата част от обученията са предназначени за студенти, имащи интерес към IT технологиите. „Осигуряваме познания и практика по една нова професия, конкурентна на пазара на труда”. Това коментира президентът на компанията Константин Стоянов.

Първият в България съвместен проект, обединил усилията на бизнеса и академичната общност за подготовка на студенти в сферата на SEO, беше осъществен през 2017 г. от 411 Маркетинг и ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”.

Обучението обхвана 80 студенти от висшето учебно заведение. 15 от тях вече стажуват в компанията, като стартът на кариерата им е подкрепен от програмата на МОН “Студентски практики”.

Партньорството с ВВМУ се доказа като успешно. Студентите получиха по-добри шансове за реализация на пазара на труда. Стремим се към разширяване обхвата на проекта, както и стартиране на нови образователни инициативи”. Това коментира Константин Стоянов по време на среща с началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров и деканът на Факултет „Навигационен“, капитан I ранг доцент доктор Николай Великов.

Президентът на 411 Маркетинг се запозна с възможностите за подготовка на IT кадри. Направена бе и демонстрация на високо-технологичен навигационен симулатор. Представители на висшето учебно заведение от своя страна посетиха офиса на компанията, където се запознаха с работната среда.

411 Маркетинг започва своята дейност във Варна през 2009 г. с 4 души персонал. За компанията във Варна днес работят над 200 души. 28% от тях са студенти. Работното време е съобразено с учебните им занятия.

 

15 студенти започват стаж в 411 Маркетинг


15 студенти от ВВМУ “Никола Й. Вапцаров” започват стаж в 411 Маркетинг. През следващите 5 месеца те ще бъдат обучавани в SEO /оптимизация на търсещи машини/, дизайн и разработка на сайтове и уеб базирани приложения. Обучението ще се провежда в реална бизнес среда, като акцентът ще бъде върху практиката и реалните казуси.
Стартът на кариерата им е по програма на МОН „Студентски практики”. След успешно завършване на курса ще бъде издаден сертификат. За всеки стажант фирмата е осигурила индивидуално работно място, како и ментори, които да работят със студентите.

Компанията дава възможност на младите специалисти, след приключване на стажа, да получат дългосрочен трудов ангажимент. “26% от служителите на фирмата са студенти, избрали да започнат своята кариера при нас. Работното им време е съобразено с часовете за лекции и упражнения”, каза оперативният мениджър Ваня Кирилова. Очаква се до края на 2017 г. компанията да открие над 30 нови работни места, основно за SEO и IT специалисти, разработчици на уеб базирани приложения.

В началото на годината, 411 Маркетинг и ВВМУ “Никола Й. Вапцаров” стартираха обучение на студенти в SEO. Инициативата е първа по рода си в България, обединила усилията на компанията и академичната общност. Целта е да се дадат на младежите знания и умения, приложими в бизнес практиката. В проекта участват над 80 студенти.

411 Маркетинг отваря първия си офис във Варна през 2009 година, сега разполага с два офиса и осигурява над 200 работни места. Фирмата е част от 411 Locals, международен бранд с филиали в България, САЩ и Филипините. Компанията специализира в изработка на сайтове и тяхната оптимизация, предназначени за малки и средни бизнеси. 411 Locals е класирана в ТОП 10 на SEO компаниите в САЩ.

 

411 Маркетинг разширява дейността си по обучение на варненски студенти в SEO

Проектът на 411 Маркетинг за обучение на варненски студенти в SEO /оптимизация на търсещите машини/ се разраства с бързи темпове. Пилотната тренинг инициатива стартира в края на 2016 г., когато съвместно с ВВМУ “Никола Й. Вапцаров” – Варна се проведе първата в България SEO Академия, съвместно организирана от бизнеса и академичната общност.

В началото на 2017 г. 411 Маркетинг започна дългосрочни курсове по SEO за възпитаници на ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”. “Обучаваме над 80 курсисти. Акцентът е върху практическите упражнения, имащи приложение в реалната бизнес среда. Мениджър обучение на 411 Маркетинг – лектор с богат практически опит, подготвя и преподава най – актуaлните тенденции от сферата на SEO”, каза оперативният мениджър Ваня Кирилова.

Вижте още »

Щрихи от едно ТВ интервю

На 28.03.17, оперативният мениджър на 411 Маркетинг – г-жа Ваня Кирилова, заедно с Кап. първи ранг доц. д-р Николай Великов, декан на факултет „Навигационен“ към ВВМУ “Никола Вапцаров”, дадоха интервю за предаването “Щрихи от утрото” на телевизия “Черно море” на тема какво представлява SEO – оптимизация на търсещите машини – и каква е необходимостта от разкриване на нов обучителен SEO курс към специалността Информационни и комуникационни технологии.

В началото на интервюто, г-жа Кирилова обясни естеството и значението на SEO за всеки един бизнес: “Ако не направите така, че да имате сайт и той да е достатъчно популярен, Вас няма да ви намират и бизнесът ви няма да има бъдеще. SEO e маркетингов инструмент, който помага бизнесите да бъдат намерени при търсене на определени ключови думи в Интернет.” Вижте още »

Нови устойчиви работни места в 411 Маркетинг по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

На 22.03.2017г.  „411 МАРКЕТИНГ“ ЕООД

сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-1.003-2202 с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фонодове, международни програми и проекти“ за изпълнението на проект „Нови устойчиви работни места в „411 Маркетинг” ЕООД по схема BG05М9ОР001-1.003 “Ново работно място 2015”  по приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Изпълнението на проекта започна на 22.03.2017г. и е с продължителност 18 месеца – 22.09.2018г.

Основната  цел на проекта, е да се създадат  двадесет и пет устойчиви работни места за безработни и/или неактивни младежи до 29 г. възраст. На новоназначените служители ще бъдат подобрени професионалните компетенции, чрез включването им в професионално обучение за професия „Оператор на компютър”. Планирано е закупуването на оборудване, което е необходимо за работа на новоназначените служители.

Общата стойност на проекта е 247 469,00  лева /двеста четиридесет и седем хиляди четиристотин шестдесет и девет лева/ и и се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.