Семинари и презентации

Като високо квалифицирани специалисти в областта си понякога изнасяме лекции – както самостоятелни, така и в рамките на различни събития. Стартирахме с лекция на Момчил Петрушков в Икономически университет – Варна в началото на 2012, представяща дейността на компанията ни пред студентите. На 20 ноември 2012 друг наш колега – Димитър Димитров – изнесе лекция на тема “Google+ Local – Локалното търсене и защо бизнесът трябва да го използва” в рамките на семинара “Новите SEO правила!” в София.