Имаме си сертифицирани Google AdWords специалисти!

През септември 2012 четирима наши колеги – Нора Атанасова, Десислава Георгиева, Росица Банева и Теодор Банков – получиха Google AdWords сертификати. Благодарение на тяхната усърдна работа вече можем да предложим още по-качествено обслужване на нашите клиенти!