Студенти от Казахстан и Киргизстан започнаха практическо обучение в 411 Маркетинг


Студенти от Международния университет в Киргизстан (IUK) започнаха обучение в 411 Маркетинг. Практическата им подготовка е възможна благодарение на проект за партньорска мобилност с катедра “Информатика” към ВСУ „Черноризец Храбър“. Обучението има практическа насоченост, като студентите ще бъдат включени в работния процес, ориентиран към дигиталния маркетинг и SEO (оптимизация на търсещите машини). “Занятията са с продължителност 20 часа. Разглеждат се теми, свързани с дигиталния маркетинг”,коментира Милен Сотиров, Тренинг мениджър в 411 Маркетинг.

Тяхната практическа подготовка ще се осъществи в рамките на 411 Academy – образователен проект, ориентиран към обучение на студенти в областта на дигиталния маркетинг и SEO.

411 Маркетинг стартира своята дейност във Варна с 4 души персонал. Към днешната дата фирмата осигурява заетост в морския град на над 200 човека. Фирмата е част от бранда 411 Locals – базирана в САЩ международна компания, специализирана в доставка на SEO решения за малък и среден бизнес. Класирана е в ТОП 5 на фирмите за локална SEO в САЩ.