Търсите стажантска програма?

411 Маркетинг, съвместно с МОН, осигурява практиктическо обучение по проект "Студентски практики - Фаза 1" в рамките на 240 часа

411 Marketing and the Ministry of Education and Science, provide 240 hours of practical learning as part of the project "Student Practices" - Phase 1"

Информация

Професионални направления: 
 • Информатика и компютърни науки
 • Комуникационна и компютърна техника
 • Транспорт корабоплаване и авиация
Стажант “Дигитален маркетинг и SEO”

Информация за практическото обучение


 • Създаване на бизнес профили;
 • Създаване на YouTube видеа и социални профили;
 • Основи на SEO (Search Engine Optimization);
 • Работа с WordPress и др.

Условия на работа

 • Гъвкаво работно време съобразено с учебните занятия;
 • Осигурено работно място с ментор;
 • Индивидуална работа и работа в екип;
 • Обучение от специалист;
 • Модерна релакс зона /столове за масаж, тенис на маса, джага, дартс и др./;
 • Участие във фирмени мероприятия;

Задачи, които ще изпълнява студентът

 • Възможност за придобиване на сертификат;
 • Работа в реални условия;
 • Search Engine Optimization;
 • Разработка на уеб сайтове посредством платформа WordPress;
 • Създаване на бизнес профили;
 • Създаване на YouTube видеа и др. социални профили

Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение

 • Доразвиване на вече придобитите теоретически знания от университета и прилагането им в реална среда;
 • Създаване на бизнес профили;
 • Създаване на социални профили;
 • Създаване на YouTube видеа;
 • Основи на SEO;
 • Работа с WordPress и др.

Очаквани резултати от практическото обучение

Разработване, оптимизиране и внедряване на уеб продукти в интернет пространството. Създаване на бизнес профили и разпространяване на информация за бизнеса в интернет.

Изисквания към студентите


Необходими знания

 • Работа с компютър;
 • Работа с Internet browsers – Google Chrome, Mozilla;

Необходими умения

 • Работа в екип;
 • Добри комуникативни умения;
 • Добро ниво на английски език;

Необходими качества и други изисквания към студентите

Желание за усвояване на нови знания и умения.

Само студенти могат да кандидатстват

Кандидатствай тук
*Изисква се профил в сайта Студентски практики на МОH


Професионални направления: 
 • Икономика
 • Информатика и компютърни науки
 • Комуникационна и компютърна техника
Стажант - Онлайн маркетинг и SEO

Информация за практическото обучение


 • Създаване на бизнес профили;
 • Създаване на YouTube видеа и социални профили;
 • Основи на SEO (Search Engine Optimization);
 • Работа с WordPress и др.

Условия на работа

 • Гъвкаво работно време съобразено с учебните занятия;
 • Осигурено работно място с ментор;
 • Индивидуална работа и работа в екип;
 • Обучение от специалист;
 • Модерна релакс зона /столове за масаж, тенис на маса, джага, дартс и др./;
 • Участие във фирмени мероприятия;

Задачи, които ще изпълнява студентът

 • Възможност за придобиване на сертификат;
 • Работа в реални условия;
 • Search Engine Optimization;
 • Разработка на уеб сайтове посредством платформа WordPress;
 • Създаване на бизнес профили;
 • Създаване на YouTube видеа и др. социални профили

Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение

 • Доразвиване на вече придобитите теоретически знания от Университета и прилагането им в реална среда;
 • Създаване на бизнес профили;
 • Създаване на YouTube видеа;
 • Основи на SEO;
 • Работа с WordPress и др.

Очаквани резултати от практическото обучение

Разработване, оптимизиране и внедряване на уеб продукти в интернет пространството. Създаване на бизнес профили и разпространяване на информация за бизнеса в интернет.

Изисквания към студентите


Необходими знания

 • Работа с компютър;
 • Работа с Internet browsers – Google Chrome, Mozilla;

Необходими умения

 • Работа в екип;
 • Добри комуникативни умения;
 • Добро ниво на английски език;

Необходими качества и други изисквания към студентите

Желание за усвояване на нови знания и умения.

Само студенти могат да кандидатстват

Кандидатствай тук
*Изисква се профил в сайта Студентски практики на МОH