Стажове - 411 Маркетинг

Търсите стажантска програма?

411 Маркетинг, съвместно с МОН, осигурява практиктическо обучение по проект "Студентски практики - Фаза 2" в рамките на 240 часа

411 Marketing and the Ministry of Education and Science, provide 240 hours of practical learning as part of the project "Student Practices" - Phase 1"

Информация

411 Marketing е бързоразрастваща се интернет рекламна агенция с офиси разположени на три континента. Специализираме в оптимизация на интернет сайтове (Local & Organic), уеб дизайн, копирайтинг и онлайн маркетинг.

Стажант “Дигитален маркетинг и SEO”

Условия на работа

 • Гъвкаво работно време съобразено с учебните занятия;
 • Сертификат за успешно завършен стаж;
 • Отлични условия на труд;
 • Приятелска атмосфера;
 • Осигурено работно място с ментор;
 • Индивидуална работа и работа в екип;
 • Обучение от специалист;
 • Модерна релакс зона /PlayStation, столове за масаж, тенис на маса, джага, дартс и др./;
 • Участие във фирмени мероприятия.

Професионални направления:

 • Икономика
 • Информатика и компютърни науки
 • Комуникационна и компютърна техника

Задачи, които ще изпълнява студентът

 • Навременно постигане на целите за деня свързани със събитийния календар
 • Предаване на директории, създаване ревюта и видеа според събитийния календар
 • Изпълняване на събитията от календара
 • Постигане на дневната цел за събития
 • Навременна реакция в случай на въпроси, неразбиране или липса на достатъчен опит чрез търсене на помощ и съвет от ръководителите си

Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение

 • Доразвиване на вече придобитите теоретически знания от университета и прилагането им в реална среда;
 • Създаване на бизнес профили;
 • Създаване на YouTube видеа;
 • Основи на SEO;

Очаквани резултати от практическото обучение

Разработване, оптимизиране и внедряване на уеб продукти в интернет пространството. Създаване на бизнес профили и разпространяване на информация за бизнеса в интернет.

Изисквания към студентите


Необходими знания

 • Работа с компютър;
 • Работа с Internet browsers – Google Chrome, Mozilla;
 • Добро ниво на владеене на английски език
 • Приветлива и положителна нагласа
 • Способност за работа в екип
 • Страст за опитване на нови неща, експериментиране и мислене извън рамките

Необходими умения

 • Работа в екип;
 • Добри комуникативни умения;
 • Добро ниво на английски език;

Необходими качества и други изисквания към студентите

Желание за усвояване на нови знания и умения.

Кандидатствай тук
*Изисква се профил в сайта Студентски практики на МОH

Стажант “Дигитален маркетинг и SEO”

Условия на работа

 • Гъвкаво работно време съобразено с учебните занятия;
 • Сертификат за успешно завършен стаж;
 • Отлични условия на труд;
 • Приятелска атмосфера;
 • Осигурено работно място с ментор;
 • Индивидуална работа и работа в екип;
 • Обучение от специалист;
 • Модерна релакс зона /PlayStation, столове за масаж, тенис на маса, джага, дартс и др./;
 • Участие във фирмени мероприятия.

Професионални направления:

 • Информатика и компютърни науки
 • Комуникационна и компютърна техника
 • Транспорт корабоплаване и авиация

Задачи, които ще изпълнява студентът

 • Навременно постигане на целите за деня свързани със събитийния календар
 • Предаване на директории, създаване ревюта и видеа според събитийния календар
 • Изпълняване на събитията от календара
 • Постигане на дневната цел за събития
 • Навременна реакция в случай на въпроси, неразбиране или липса на достатъчен опит чрез търсене на помощ и съвет от ръководителите си

Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение

 • Доразвиване на вече придобитите теоретически знания от университета и прилагането им в реална среда;
 • Създаване на бизнес профили;
 • Създаване на YouTube видеа;
 • Основи на SEO;

Очаквани резултати от практическото обучение

Разработване, оптимизиране и внедряване на уеб продукти в интернет пространството. Създаване на бизнес профили и разпространяване на информация за бизнеса в интернет.

Изисквания към студентите


Необходими знания

 • Работа с компютър;
 • Работа с Internet browsers – Google Chrome, Mozilla;
 • Добро ниво на владеене на английски език
 • Приветлива и положителна нагласа
 • Способност за работа в екип
 • Страст за опитване на нови неща, експериментиране и мислене извън рамките

Необходими умения

 • Работа в екип;
 • Добри комуникативни умения;
 • Добро ниво на английски език;

Необходими качества и други изисквания към студентите

Желание за усвояване на нови знания и умения.

Кандидатствай тук
*Изисква се профил в сайта Студентски практики на МОH