Are you searching for an internship program?

411 Marketing, and the Ministry of Education and Science, осигурява практиктическо обучение по проект "Студентски практики - Phase 1" в рамките на 240 hours

411 Marketing and the Ministry of Education and Science, provide 240 hours of practical learning as part of the project "Student Practices" - Phase 1"

Information

Приключи Първа фаза по Проект “Студентски практики” към МОН. В процес на очакване сме за стартиране на следваща фаза и за обявяване на новите бройки за следващите стажантски практики.

Следете новините за тях на сайта на 411 Marketing.